HUMILIS ANP.AG.B.G

Humilis sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring gold plated

€106.56
HUMILIS ANP.AG.B.B

Humilis sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring

€106.56
HUMILIS ANP.AG.B.R

Humilis sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring gold plated

€106.56
HUMILIS ANP.AG.B.RU

Humilis burnished sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring

€106.56
HUMILIS ANP.AU.B.G

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,024.59
HUMILIS ANP.AU.B.B

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,024.59
HUMILIS ANP.AU.B.R

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,024.59
HUMILIS ANP.AU.B.G.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,147.54
HUMILIS ANP.AU.B.B.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,147.54
HUMILIS ANP.AU.B.R.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,147.54
HUMILIS ANP.AU.B.G.RU

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,106.56
HUMILIS ANP.AU.B.R.RU

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€1,106.56