HUMILIS ANP.AG.B.G

Humilis sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring gold plated

€90.16
HUMILIS ANP.AG.B.B

Humilis sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring

€90.16
HUMILIS ANP.AG.B.R

Humilis sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring gold plated

€90.16
HUMILIS ANP.AG.B.RU

Humilis burnished sterling silver BLESSING OF SAINT FRANCIS ring

€90.16
HUMILIS ANP.AU.B.G

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€569.67
HUMILIS ANP.AU.B.B

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€569.67
HUMILIS ANP.AU.B.R

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€569.67
HUMILIS ANP.AU.B.G.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€692.62
HUMILIS ANP.AU.B.B.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€692.62
HUMILIS ANP.AU.B.R.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€692.62
HUMILIS ANP.AU.B.G.RU.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€774.59
HUMILIS ANP.AU.B.R.RU.D

Humilis BLESSING OF SAINT FRANCIS gold ring

€774.59