FE0203

Nardelli gold rosary ring

€401.64
FE0206

Nardelli gold rosary ring

€647.54
FE0218

Nardelli gold rosary ring

€1,106.56
HUMILIS ANR.AU.B.D

Humilis white gold rosary ring with diamond

€450.82
HUMILIS ANR.AU.AERE.D

Humilis white gold AERE rosary ring

€696.72
CLR.AU.1.AQUA

18 kt white gold rosary necklace

€700.82
CLR.AU.2.AQUA

18 kt white gold rosary necklace

€536.89
BRR.AU.1.AQUA

18 kt white gold rosary bracelet

€487.70
BRR.AU.2.AQUA

18 kt white gold rosary bracelet

€487.70