HUMILIS CR.AG.1B.ZC

Humilis sterling silver Tau Cross with zirconia

€45.08
HUMILIS CR.AG.1G.ZC

Humilis sterling silver Tau Cross with cubic zirconia

€45.08
HUMILIS CR.AG.1R.ZC

Humilis sterling silver Tau Cross with cubic zirconia

€45.08
HUMILIS CR.AU.1B.ZC

Humilis white gold Tau cross with zirconia

€254.10
HUMILIS CR.AU.1G.ZC

Humilis yellow gold Tau cross with zirconia

€254.10
HUMILIS CR.AU.1R.ZC

Humilis rose gold Tau cross with zirconia

€254.10
HUMILIS CR.AG.2G.ZC

Humilis sterling silver Tau Cross with cubic zirconia

€72.95
HUMILIS CR.AG.2B.ZC

Humilis sterling silver Tau Cross with cubic zirconia

€72.95
HUMILIS CR.AG.2R.ZC

Humilis sterling silver Tau Cross with cubic zirconia

€72.95