FE0203

Nardelli gold rosary ring

€401.64
FE0205

Nardelli gold rosary ring

€401.64
FE0206

Nardelli gold rosary ring

€647.54
FE0207

Nardelli gold rosary ring

€549.18
FE0218

Nardelli gold rosary ring

€1,106.56
FE0219

Nardelli gold rosary ring

€1,467.21
HUMILIS ANR.AU.G.D

Humilis yellow gold rosary ring with diamond

€450.82
HUMILIS ANR.AU.B.D

Humilis white gold rosary ring with diamond

€450.82
HUMILIS ANR.AU.R.D

Humilis rose gold rosary ring with diamond

€450.82
HUMILIS ANR.AU.AERE.D

Humilis white gold AERE rosary ring

€696.72