HUMILIS CT.AG.RO.1B

Humilis sterling silver rolò chain

€14.75
HUMILIS CT.AG.PA.B

Humilis sterling silver brilliant chain

€20.49
HUMILIS CT.AG.VE.B

Humilis sterling silver box chain

€20.49
HUMILIS CT.AG.GP.B

Humilis sterling silver flat grumetta chain

€47.54
HUMILIS CT.AG.GR.B

Humilis sterling silver grumetta chain

€77.87
HUMILIS CT.AG.FO.B

Humilis sterling silver forzatina chain

€36.89
HUMILIS CT.AG.RO.2B

Humilis sterling silver rolò chain

€72.95