HUMILIS OR.AU.SF.5.TERRA

Humilis yellow gold TERRA rose window earrings

€3,237.70
HUMILIS OR.AU.SF.5.AQUA

Humilis white gold AQUA rose window earrings

€3,237.70
HUMILIS OR.AU.SF.5.FOCU

Humilis rose gold FOCU rose window earrings

€3,237.70
HUMILIS OR.AU.SF.5.AERE

Humilis white gold AERE rose window earrings

€3,483.61